Phó thủ tướng thăm Viện ĐH Mở Hà Nội và chương trình Topica

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới thăm và làm việc tại Viện ĐH Mở Hà Nội và tham gia giảng dạy trực tuyến cho học viên chương trình cử nhân trực tuyến Topica ngày