[TOPICA] FBNC Khởi nghiệp ngành công nghệ Dễ bắt đầu, khó cạnh tranh