[TOPICA] Hội thảo Echelon tại Thái Lan 28/11/2015 vtv1